Działanie na rzecz ochrony naszej planety to piekne przedsiewziecie

Tożsamość Grupy

Naturalne zasoby Ziemi są wyczerpywalne. Grupa SUEZ ENVIRONNEMENT i jej filie każdego dnia podejmują wyzwania mające na celu ochronę zasobów naturalnych poprzez stosowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie gospodarki odpadowej i wodno-ściekowej. Rozwiązania te odnajdują zastosowanie zarówno w przemyśle jak i w milionach gospodarstw domowych na całym świecie.

Dzięki wytężonej pracy 79 549 pracowników, grupa SUEZ ENVIRONNEMENT, światowy lider w zakresie ochrony środowiska, zaopatruje 97 milionów mieszkańców ziemi w wodę pitną, dla 66 milionów świadczy usługi oczyszczania ścieków, a od 50 milionów osób odbiera odpady.

W 2013 firma SUEZ ENVIRONNEMENT uzyskała obrót w wysokości 14.6 milionów euro i zainwestowała 74 milionów euro na rzecz badań, nauki i rozwoju.

Dwa główne obszary działania Grupy to: Woda i Odpady

Na działania Grupy SUEZ ENVIRONNEMENT w zakresie gospodarki wodno-ściekowej składają się:

  • wydobycie, uzdatnianie oraz dystrybucja wody pitnej,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz przemysłowych,
  • biologiczne przetwarzanie oraz odzysk energii z pozostałości pochodzących z oczyszczalni ścieków.

Na działania Grupy SUEZ ENVIRONNEMENT w zakresie gospodarki odpadami składają się:

  • zbiórka odpadów komunalnych i przemysłowych, w tym niebezpiecznych (poza odpadami radioaktywnymi) oraz utrzymanie porządku i czystości w miastach,
  • sortowanie i wstępne przetwarzanie odpadów,
  • recycling, przetwarzanie mechaniczno-biologiczne oraz odzysk energii z odpadów jak również zagospodarowanie pozostałości po przetwarzaniu odpadów poprzez ich spalanie bądź składowanie.
 
Tags associés : Page pays