De planeet duurzaam maken is de beste baan op aarde

Identiteit

Onze natuurlijke hulpbronnen zijn niet oneindig. Daarom gaan SUEZ ENVIRONNEMENT en haar dochterondernemingen dagelijks de uitdaging aan om deze hulpbronnen te beschermen met innovatieve oplossingen voor de afval-, watervoorzienings- en afvalwaterproblemen van miljoenen mensen en bedrijven.

SUEZ ENVIRONNEMENT, met 79.549 werknemers ‘s werelds grootste dienstverlener op het gebied van water en afval, voorziet 97 miljoen mensen van drinkwater, verwerkt het afvalwater van 66 miljoen mensen en haalt het afval op van 50 miljoen.

In 2013 heeft SUEZ ENVIRONNEMENT een omzet gehaald van 14,6 miljard euro en 74 miljoen euro geïnvesteerd in R&D.

Twee elkaar aanvullende bedrijfsactiviteiten: water en afval

De activiteiten van SUEZ ENVIRONNEMENT bestrijken de hele waardeketen van water:

  • Studies, masterplannen, modellering van ondergrondse hulpbronnen, projectbeheer.
  • Ontwerp, uitwerking en bouw van waterbehandelingsfaciliteiten.
  • Uitvoering en delegering van diensten: afwatering, behandeling en distributie van drinkwater, netwerkonderhoud, inzameling en behandeling van gemeentelijk en industrieel afvalwater, van proceswater, hergebruik van slib van afvalwaterverwerking

Op het gebied van afvaldiensten biedt SUEZ ENVIRONNEMENT:

  • Inzamelingsdiensten voor allerlei soorten afval (met uitzondering van radioactief afval) en stratenreinigingsdiensten.
  • Sorteren en voorbehandelen van afval.
  • Recycling, terugwinning van materiaal, biologische terugwinning en omzetting van afval in energie door hergebruik, en afvalverwerking door verbranding of storten van overgebleven afval.
 
Tags associés : Page pays